Απόρριψη αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού στο Ειρηνοδικείο, τα επόμενα βήματα

Συνηθισμένο πλέον φαινόμενο αποτελεί η απόρριψη των αιτήσεων στο Ειρηνοδικείο προς μεγάλη απογοήτευση των δανειοληπτών. Οι περισσότερες απορρίψεις γίνονται με το αιτιολογικό του